Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Karpinský, Peter" ) OR dc_contributor:( "Karpinský, Peter" )' returned 14 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

11 more results not shown.

Get access

Pokus o historicko-jazykovú analýzu listiny z roku 1865 pochádzajúcej z východného Slovenska

Výskyt konjunkcií v texte Ženská lesť z roku 1885​

Ortograficko-fonologická analýza textu Zatraceňja a spaseňja v komparácii s kodifikáciou Ľudovíta Štúra