Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Karabalić, Vladimir" ) OR dc_contributor:( "Karabalić, Vladimir" )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Kategorija predikatnog proširka : sintaktički status i neki aspekti upotrebe u usporedbi s formalnim ekvivalentima u njemačkom jeziku

Sintaksa glagola nepotpunog značenja u hrvatskom i njemačkom jeziku na primjeru modalnih glagola