Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Kaczorowska-Bray, Katarzyna" ) OR dc_contributor:( "Kaczorowska-Bray, Katarzyna" )' returned 4 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Logopedyczne aspekty przyswajania języka przez dzieci niewidome

Lista rangowa przyimków notowanych w wypowiedziach dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i lekkim

Wyrażenia przyimkowe w relacjach przestrzennych w mowie dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i lekkim – analiza funkcji semantycznych