Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Fernández Planas, Ana María" ) OR dc_contributor:( "Fernández Planas, Ana María" )' returned 18 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

15 more results not shown.

Get access

Sobre los efectos de la velocidad de habla en la nasal palatalizada en español

Transcripció fonètica i fonològica de l'entonació : una proposta d'etiquetatge automàtic