Index Islamicus

Search

Your search for 'keyword:( "Kosova / Kosovo History" )' returned 22 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

19 more results not shown.

Get access

Ставови наставника друштвених наука о општем основношколском васпитању и образовању на Косову и Метохији почетком XXI века

  • Author: Минић, Весна Љ.
  • Added Author: Minić, Vesna Lj.
  • Source: Косово и Метохија 1912-2012. Међународни тематски зборник . Kosovo and Metohija 1912-2012: thematic collection of papers of international significance. [Уредници: Бранко Јовановић, Урош Шуваковић], 483-499
  • Published: Универзитет у Приштини, Kosovska Mitrovica, 2012
  • Classification:
  • Subject Keywords:
Bibliography: Index Islamicus

Мрежа основних школа на подручју општине Вучитрн од 1912. године до данас

Bibliography: Index Islamicus

Призрен 1918-1941. године (привреда и друштво)

Bibliography: Index Islamicus