Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'language_keyword:( "Lithuanian" )' returned 159 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

156 more results not shown.

Get access

Język w narracjach tożsamościowych : z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim

Lietuvių ir lenkų leksikografijos sąsajos

Sytuacja socjolingwistyczna i proces konwergencji języków na Brasławszczyźnie w świetle badań terenowych (1997-2007)