Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'keyword:( "Prague school" )' returned 6 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

3 more results not shown.

Get access

Razvoj koncepta funkcijske zvrstnosti v slovenskem jezikoslovju

Praška šola v slovenskih jezikoslovnih konceptih

Vzajemno jezikoslovno osmišljanje osmišlja zlasti več kontrastivnih obravnav v prihodnje : vplivi češkega jezikoslovja na obravnavo nekaterih skladenjskih pojavov v slovenščini