Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej )' returned 5 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2 more results not shown.

Get access

Dlaczego mężczyzna się żeni, a kobieta wychodzi za mąż? : (zarys ewolucji pola semantycznego leksemu małżeństwo w języku polskim)

Czeski czasownik  zdát se w przekładzie na język polski : (na podstawie badań z wykorzystaniem czesko-polskiego korpusu równoległego InterCorp)