Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Slovenski jezik/Slovene linguistic studies )' returned 89 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

86 more results not shown.

Get access

Slovene štepselj and štofeljc

Začetne opombe k laringalizaciji v slovenščini

Kategorialne pomenske lastnosti in tipologiziranje slovarske večpomenskosti