Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Dlaczego mężczyzna się żeni, a kobieta wychodzi za mąż? : (zarys ewolucji pola semantycznego leksemu małżeństwo w języku polskim)

Między znaczeniem leksykalnym a walencją : próba opracowania metody ekstrakcji ekwiwalentów na podstawie korpusu równoległego