Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'journal:( Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej )' returned 6 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

3 more results not shown.

Get access

O rzeczownikach na -ište występujących w staroruskim Ewangeliarzu ławryszewskim

Analityzmy leksykalne w ujęciu słowacko-polskim

Derywacja a zjawisko zapożyczeń : (na materiale językowym słowackim i polskim)