Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'keyword:( "Register" )' returned 7 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

4 more results not shown.

Get access

Nespisovné útvary a stylové rozvrstvení v rámci výuky češtiny jako cizího jazyka na zahraničních školách

Česká hovorovost a hovorová čeština :  v kontextu dalších slovanských jazyků

Co je (ne)příznakové v současné české jazykové situaci? : dynamika pohybu mezi substandardními útvary a standardním útvarem jazyka