Search

Your search for 'journal:( Journal of Asian Studies )' returned 5 results. Modify search

Did you mean: journal:( J(journal of african studies) )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

2 more results not shown.

Get access

Kürtçe İsim Tamlamasının Yapısı

Türkiye Türkçesinde sıfat işlevli birimler : dizilim, nitelik, nicelik, birliktelik

Türk atasözleri sentaktik bir inceleme