Search

Your search for 'keyword:( "Disorders of language development" )' returned 14 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

11 more results not shown.

Get access

Použitie prístupu storytelling - story acting ako stimulácia naratívnych schopností u detí

Ako sa rodičia a deti rozprávajú o minulých udalostiach : štúdia porovnávajúca okolnosti a témy rozhovorov rodičov a detí s typickým a špecificky narušeným vývinom reči

Longitudinálne sledovanie jazykovo-kognitívnych schopností detí s narušeným vývinom reči a ich intaktných rovesníkov v predškolskom veku