Search

Your search for 'keyword:( "Verb class" )' returned 6 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

3 more results not shown.

Get access

W poszukiwaniu znaczenia czasowników wyrażających stany psychiczne : analiza czeskich czasowników i ich polskich ekwiwalentów - próba implementacji wybranych teorii lingwistycznych : (walencja, gramatyka przypadków głębokich, pattern grammar, lingwistyka kognitywna)

Czego nie można wyrazić w języku polskim, czyli o leksykalnych w nim brakach

Czeskie czasowniki oznaczające stany psychiczne : sposoby ustalania polskich ekwiwalentów na podstawie korpusu równoległego InterCorp