Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Zielińska, Anna" ) OR dc_contributor:( "Zielińska, Anna" )' returned 65 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

62 more results not shown.

Get access

Konstrukcje i destrukcje tożsamości

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Inst. Slawistyki PAN, Warszawa
 • Publication Year: 2011
 • ISBN: 9788389191014
 • Descriptors: Subject:
 • volumes:
   • T. 1 : Wokół religii i jej języka
  • |
   • Poradnik Językowy Date: 2013

Konstrukcje i destrukcje tożsamości

 • [Book]
 • volumes:
   • T. 2 : Tożsamość wobec wielojęzyczności
 • Publisher: Inst. Slawistyki PAN, Warszawa
 • Publication Year: 2011
 • ISBN: 9788389191168
 • Descriptors: Subject:

Polszczyzna za granicą jako język mniejszości i języki mniejszościowe w Polsce

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
 • Publication Year: 2009
 • Series: Prace Językoznawcze, 1
 • ISSN: 0079-3485
 • ISBN: 9788370725181
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej Date: 2010