Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Zajacová, Stanislava" ) OR dc_contributor:( "Zajacová, Stanislava" )' returned 13 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

10 more results not shown.

Get access

K výskumu hovorovej slovenčiny na Dolnej zemi

K niektorým znakom disproporčnej komunikácie v trénerskom komunikačnom registri

Eufemizujúca lexika v reči matky a v reči otca orientovanej na dieťa