Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Wáng王, Shuāngchéng双成" ) OR dc_contributor:( "Wáng王, Shuāngchéng双成" )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Zángyǔ míngcí de zhǐchēng jíqí duì zhōubiān yǔyán de yǐngxiǎng藏语名词的指称及其对周边语言的影响

Ānduō Zàngyŭ sòngqì cāyīn de shíyàn yánjiū安多藏语送气擦音的实验研究