Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Vranić, Silvana" ) OR dc_contributor:( "Vranić, Silvana" )' returned 37 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

34 more results not shown.

Get access

Rijecki filoloski dani : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 18. do 20. studenoga 2004.

  • [Reviewed Book]
  • Publisher: Filozofski fak. Sveučilišta, Rijeka
  • Publication Year: 2006
  • Series: Zbornik radova, 6
  • Descriptors: Subject:
  • Reviews:
      • Fluminensia : časopis za filološka istraživanja Date: 2006

Čakavsko u Parčićevoj književnojezičnoj koncepciji

Naglasni tipovi imenica u govoru Novalje na otoku Pagu​