Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Vlčková-Mejvaldová, Jana" ) OR dc_contributor:( "Vlčková-Mejvaldová, Jana" )' returned 8 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

5 more results not shown.

Get access

Segmentální a suprasegmentální řečová imitabilita

Text, interpretace a aktuální percepce některých zvukových ztvárnění v Čapkově causerii Jak se dělá umění

Prozodie oslovení, pochvaly a napomenutí v promluvách učitelů : pilotní studie