Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Tibenská, Eva" ) OR dc_contributor:( "Tibenská, Eva" )' returned 21 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

18 more results not shown.

Get access

Farba, priestor a čas vo vetných štruktúrach : (štúdia porovnávacia – slovensko-poľsko-chorvátska)​

Púte a putovania lexikálnych jednotiek v slovanských jazykoch