Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Svobodová, Diana" ) OR dc_contributor:( "Svobodová, Diana" )' returned 37 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

34 more results not shown.

Get access

Vybrané ekonomizující prvky v současném jazyce elektronické komunikace

Psané podoby přejatých slov

Aspekty pojetí spisovnosti vs. slangovosti u vybraných typů cizojazyčných přejímek a neologismů