Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Svobodová, Diana" ) OR dc_contributor:( "Svobodová, Diana" )' returned 38 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

35 more results not shown.

Get access

Aspekty pojetí spisovnosti vs. slangovosti u vybraných typů cizojazyčných přejímek a neologismů

Stylistické aspekty formální adaptace cizojazyčných přejímek

Spisovnost vs. funkčnost jazykových prostředků užívaných v elektronické komunikaci