Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Stanić, Danijela" ) OR dc_contributor:( "Stanić, Danijela" )' returned 9 results. Modify search

Did you mean: dc_creator:( "Stanić, danijela" ) OR dc_contributor:( "Stanić, danijela" )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

6 more results not shown.

Get access

O nekim tvorbenim tipovima promenljivih prideva koji označavaju boje

Funkcija boja u Srpskim narodnim pjesmama I Vuka Stefanovića Karadžića

Leksičko-semantička i tvorbeno-gramatička analiza glagola sa prefiksom pona-