Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Spicijarić, Nina" ) OR dc_contributor:( "Spicijarić, Nina" )' returned 9 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

6 more results not shown.

Get access

Leksikološka i etimološka obrada romanizama u nazivlju voća, povrća i začina u govoru Omišlja na otoku Krku

Romanizmi u nazivlju kuhinjskih predmeta u govoru Dubašnice na otoku Krku : etimološka i leksikološka obrada

Prilog kontrastivnoj analizi frazema sa sastavnicom boje u hrvatskoj, talijanskoj i njemačkoj frazeologiji