Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Sobotka, Piotr" ) OR dc_contributor:( "Sobotka, Piotr" )' returned 23 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

20 more results not shown.

Get access

Staro- i nowotestamentowe źródła judeochrześcijańskiego pojęcia nadziei - preliminaria

Czy diabeł może wierzyć, że Bóg istnieje? : kłopoty z aksjologicznym nacechowaniem przedmiotu wiary wyrażonej predykatem wierzyć, że_

Od predykacji do nominacji - próba rekonstrukcji żydowskiej wizji Boga na przykładzie Jego biblijnych i talmudycznych określeń