Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Smetonienė, Anželika" ) OR dc_contributor:( "Smetonienė, Anželika" )' returned 3 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Slaviškos šaknies žodžių vartojimo kitimai Jono Jaknavičiaus - Ewangelie Polskie y Litewskie 1647, 1674, 1679, 1690 ir 1705 m. leidimuose