Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Slančová, Daniela" ) OR dc_contributor:( "Slančová, Daniela" )' returned 57 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

54 more results not shown.

Get access

O tom, ako cisár nebol nahý, len zastával životný štýl variabilného obliekania : k Slančovej slovenskému prekladu Politicky korektných rozprávok na dobrú noc

 • [Article]
 • Author: Gavurová, Miroslava
 • Translated Title: E. ab.: When the emperor was not naked but only had an alternative clothing style : on D. Slančová’s Slovak translation of Politically Correct Bedtime Stories
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:

Štúdie o detskej reči

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Studies in child language
 • Publication Year: 2008
 • Publisher: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Slovo o slove : spravodajca katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Prešove Date: 2009
  • |
   • Psychológia a patopsychológia dieťaťa Date: 2008
  • |
   • Jazykovedný časopis Date: 2009
  • |
   • Linguistica Brunensia Date: 2009
  • |
   • Slovo a slovesnost Date: 2011

Šesťdesiat rokov akademickej jazykovednej slovakistiky v Prešove

 • [Reviewed Book]
 • Translated Title: Sixty years of academic and linguistic Slovak studies in Prešov
 • Publication Year: 2014
 • Publisher: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov
 • Series: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešovensis, 186
 • ISBN: 9788055511337
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Kultúra slova Date: 2015
  • |
   • Slovenská reč Date: 2016