Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Sgall, Petr" ) OR dc_contributor:( "Sgall, Petr" )' returned 30 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

27 more results not shown.

Get access

Tzv. hyperkorektnost a její vztah ke kodifikaci češtiny

Demokratizace spisovné češtiny a ideologie jazykové kultury po roce 1948

Poznámka k pojmu hyperkorektnost