Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Sawicka, Irena" ) OR dc_contributor:( "Sawicka, Irena" )' returned 126 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

123 more results not shown.

Get access

Inskrypcje toruńskie

Albanistyka polska

 • [Book]
 • volumes:
  • Publisher: Wyd. Uniw. Mikołaja Kopernika, Toruń
  • Publication Year: 2007
  • Descriptors: Language:
  • Descriptors: Subject:

  Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich

  • [Reviewed Book]
  • Translated Title: A comparative study of modern Slavic lgs.: 2. Phonetics/phonology
  • volumes:
    • 2 : Fonetyka/fonologia
   • |
    • Govor = Speech : č​asopis za fonetiku Date: 2009
   • |
    • Rocznik Slawistyczny Date: 2009
  • Publication Year: 2007
  • Publisher: Opolskie Towarzystwo Przyjacioł Nauk, Opole
  • Descriptors: Language:
  • Descriptors: Subject:
  • volumes:
    • 2 : Fonetyka/fonologia
   • |
    • Govor = Speech : č​asopis za fonetiku Date: 2009
   • |
    • Rocznik Slawistyczny Date: 2009