Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Słoboda, Agnieszka" ) OR dc_contributor:( "Słoboda, Agnieszka" )' returned 32 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

29 more results not shown.

Get access

Pozajęzykowe uwarunkowania średniowiecznej morfologii i składni liczebników głównych

Akomodacja składniowa w obrębie grup imiennych z liczebnikiem głównym w średniowiecznej polszczyźnie

Liczebniki przysłówkowe w Rozmyślaniu przemyskim - kwantyfikacja znaczeń