Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Rysová, Magdaléna" ) OR dc_contributor:( "Rysová, Magdaléna" )' returned 10 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

7 more results not shown.

Get access

Studying text coherence in Czech : a corpus-based analysis

Jazykové prostředky vyjadřující textové vztahy v češtině a jejich zpracování v Pražském závislostním korpusu

Diskurzní konektory v češtině : od centra k periferii