Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Rieger, Janusz A." ) OR dc_contributor:( "Rieger, Janusz A." )' returned 66 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

63 more results not shown.

Get access

Słownik polsko-cerkiewnosłowiańsko-ukraiński Teodora Witwickiego z połowy XIX wieku | Slovnyk polʹsʹko-cerkovnoslov’jansʹko-ukrajinsʹkyj Teodora Vytvycʹkoho z polovyny XIX storiččja

Język polski dawnych Kresów Wschodnich

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Wyd. Naukowe Semper, Warszawa
 • Publication Year: 1996
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:
 • volumes:
   • Tom 1 : Studia i materiały
  • |
   • Język Polski : Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego Date: 1997
  • |
   • Białostocczyzna Date: 1999

Studia nad polszczyzną kresowaͅ

 • [Book]
 • volumes:
   • Tom 7
 • Publisher: Zakład im. Ossolińskich, Wrocław
 • Publication Year: 1994
 • Series: Prace Komisji Językoznawstwa, 126
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject: