Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Procházková, Barbora" ) OR dc_contributor:( "Procházková, Barbora" )' returned 3 results. Modify search

Did you mean: dc_creator:( "prochazkova, barbora" ) OR dc_contributor:( "prochazkova, barbora" )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Ke zpracování názvů pekařských a cukrářských výrobků v Akademickém slovníku současné češtiny

K významu slova forsáž v současné češtině

K základnímu zpracování substantiv v lexikální databázi Pralex