Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Podhajecká, Katarína" ) OR dc_contributor:( "Podhajecká, Katarína" )' returned 3 results. Modify search

Did you mean: dc_creator:( "podhajecka, Katarína" ) OR dc_contributor:( "podhajecka, Katarína" )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Komunikačný potenciál operátora "čo" v súčasnej písanej slovenčine

K substantívnym a adjektívnym relatívam a korelatívam v kolokácii s verbami

Spojky a spájacie prostriedky v slovenčine : synchrónia, diachrónia, ontogenéza