Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Pintér, Tibor" ) OR dc_contributor:( "Pintér, Tibor" )' returned 2 results. Modify search

Did you mean: dc_creator:( "Pintér, tibor" ) OR dc_contributor:( "Pintér, tibor" )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Új köntösbe bújtatott múlt : Tankó Ladislav & kolektív : Slovensko-maďarský slovník (2006)

Diglosia alebo funkčný bilingvizmus v jazykovej situácii Rómov na Slovensku a v Maďarsku