Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Perovská, Veronika" ) OR dc_contributor:( "Perovská, Veronika" )' returned 6 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

3 more results not shown.

Get access

Funkčno-sémantické kategórie pasívnosti a rezultatívnosti v historických a nárečových textoch

Problémy pri osvojovaní si slovenčiny ako cudzieho jazyka u ukrajinských študentov : vybrané javy na zvukovej rovine

Pasívne a rezultatívne konštrukcie v diele Pčolarstvo od Gejzu Žebráckeho