Search

Your search for 'dc_creator:( "Pavlík, Radoslav" ) OR dc_contributor:( "Pavlík, Radoslav" )' returned 19 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

16 more results not shown.

Get access

Návrh medzinárodnej fonetickej transkripcie spisovnej slovenčiny

Slovenské hlásky a medzinárodná fonetická abeceda

K niektorým otázkam kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností slovenských vibránt