Index Islamicus

Search

Your search for 'dc_creator:( "Parveva, Stefka" ) OR dc_contributor:( "Parveva, Stefka" )' returned 18 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

15 more results not shown.

Get access

Османски "поземлени" регистрации от XVII - първите десетилетия на XVIII в.: извор историята на аграрните структури и социалните отношения

Bibliography: Index Islamicus

Завието "Кавак баба" и църквата "Св. Четиридесет мъченици" в реалния и въображаемия свят на Търновци в периода на османското владичество. (The Kavak Baba zaviye and the Church of SS Forty Martyrs in the real and imaginary world of Tarnovo citizens in the period of the Ottoman rule: abstract.)

Bibliography: Index Islamicus