Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Oturakçı Orbay, Nigâr" ) OR dc_contributor:( "Oturakçı Orbay, Nigâr" )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Türkiye Türkçesindeki tatlı adlarına adbilimsel bir yaklaşım

Türkiye Türkçesinde tut- fiili ile kurulmuş anlatım kalıplarının biçim-sözdizimsel ve kiplik özellikleri