Search

Your search for 'dc_creator:( "Noma野間, Junpei純平" ) OR dc_contributor:( "Noma野間, Junpei純平" )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

Ishikawa hōgen ni okeru noda sōtō keishiki : shin keishiki no seiritsu ni chūmokushite石川方言におけるノダ相当形式―新形式の成立過程に注目して―

Ōsaka-fu Yao-shi hōgen no sozai taigū keishiki yaru no kinō : sansha no kankei o arawasu mākā大阪府八尾市方言の素材待遇形式ヤルの機能 : 三者の関係を表すマーカー