Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Nejedlý, Petr" ) OR dc_contributor:( "Nejedlý, Petr" )' returned 52 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

49 more results not shown.

Get access

Slovotvorný vývoj deverbálních substantiv ve staré a střední češtině

Diachronie jako přítěž : k 200. výročí nalezení Rukopisu Královédvorského

Ze slovníku raněnovověké češtiny : klorýt