Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Mirtič, Tanja" ) OR dc_contributor:( "Mirtič, Tanja" )' returned 4 results. Modify search

Did you mean: dc_creator:( "Mirtič, tanja" ) OR dc_contributor:( "Mirtič, tanja" )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Ledinska imena vasi Dolnje in Gorenje Mraševo

Naglasne značilnosti samostalnikov moške o-jevske sklanjatve v govoru vasi Dolnje in Gorenje Mraševo

Pravorečna problematika s splošnoslovaropisnega vidika