Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Mazurkiewicz-Sułkowska, Julia" ) OR dc_contributor:( "Mazurkiewicz-Sułkowska, Julia" )' returned 14 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

11 more results not shown.

Get access

Cechy polszczyzny północnokresowej utrwalone w poezji Feliksa Mieszczańskiego ze wsi Kadysz na Białorusi

Uwagi dotyczące współczesnej terminologii technicznej w języku polskim, rosyjskim i bułgarskim : (na przykładzie terminów z branży cukrowniczej)

Struktura predykatowo-argumentowa bułgarskich czasowników poliprefiksalnych : (na przykładzie verba mentalis)