Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Masnikosa, Irina" ) OR dc_contributor:( "Masnikosa, Irina" )' returned 2 results. Modify search

Did you mean: dc_creator:( "masnikosa, irina" ) OR dc_contributor:( "masnikosa, irina" )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

O obliku i tipu informacije u jezičnom procesiranju: odabir antecedenta elipse glagolske skupine u hrvatskome

Leksičko obilježje predočivosti u mentalnom leksikonu osoba s afazijom