Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Marinković, Marina" ) OR dc_contributor:( "Marinković, Marina" )' returned 4 results. Modify search

Did you mean: dc_creator:( "marinković, Marina" ) OR dc_contributor:( "marinković, Marina" )

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

1 more results not shown.

Get access

Ikavsko-ekavski refleks jata u štokavskim govorima istočnoga karlovačkoga Pokuplja

Iz fonologije mjesnoga govora Zadobarja : čakavsko-kajkavske interferencije na zapadnome karlovačkome području

Iz fonologije mjesnoga govora Brežana kraj Karlovca