Search

Your search for 'dc_creator:( "Majewska-Wójcik, Anna" ) OR dc_contributor:( "Majewska-Wójcik, Anna" )' returned 20 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

17 more results not shown.

Get access

Brachygrafia – wybrane problemy z terminologią i miejscem jednostek skrótowych w systemie języka

Baza leksykograficzna w zakresie historycznych skróceń graficznych

Historyczne techniki abrewiacyjne i ich kontynuanty w brachygrafii współczesnej