Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Mərdanova, Samirə" ) OR dc_contributor:( "Mərdanova, Samirə" )' returned 2 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

“Kitabi-Dədə Qorqud”un dilində ailə-məişət üslubu xüsusiyyətləri

“Kitabi-Dədə Qorqud”un dilində ailə-məişət üslubu xüsusiyyətləri