Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Młynarczyk, Ewa" ) OR dc_contributor:( "Młynarczyk, Ewa" )' returned 30 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

27 more results not shown.

Get access

Nazwy narzędzi jako podstawa metonimicznego obrazowania w przysłowiach i w swobodnych połączeniach wyrazowych

Językowy obraz pożywienia ludności wiejskiej w sytuacjach niedostatku materialnego : (na przykładzie wybranych frazemów)

Zawodowość jako podstawowa kategoria wartościowania osób w siedemnastowiecznych statutach cechów krakowskich