Bibliography of Slavic Linguistics

Search

Your search for 'dc_creator:( "Múcsková, Gabriela" ) OR dc_contributor:( "Múcsková, Gabriela" )' returned 30 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

27 more results not shown.

Get access

Varia XVI : zborník materiálov z XVI. kolokvia mladých jazykovedcov : Častá-Papiernička 8. - 10. 11. 2006

 • [Book]
 • Translated Title: 16th Conference of young linguists, Častá-Papiernička, 8-10 November 2006
 • volumes:
  • Publisher: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, Bratislava
  • Publisher: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, Bratislava
  • Publication Year: 2009
  • Descriptors: Subject:

  História, súčasný stav a perspektívy dialektologického bádania

  • [Reviewed Book]
  • Translated Title: History, present state and perspectives of dialectological research
  • Publication Year: 2009
  • Publisher: VEDA, Bratislava
  • Series: Jazykovedné štúdie, 26
  • Descriptors: Language:
  • Descriptors: Subject:
  • Reviews:
    • Naše řeč Date: 2011