Linguistic Bibliography

Search

Your search for 'dc_creator:( "Lorenzo, Ramón" ) OR dc_contributor:( "Lorenzo, Ramón" )' returned 47 results. Modify search

Sort Results by Relevance | Newest titles first | Oldest titles first

44 more results not shown.

Get access

Actas do XIX congreso internacional de lingüística e filoloxía románicas, Universidade de Santiago de Compostela, 1989

 • [Book]
 • volumes:
   • II : Sección II. Lexicoloxía e metalexicografía
  • |
   • III : Sección III. Lingüística pragmática e sociolingüística
  • |
   • IV : Sección IV. Dialectoloxía e xeografía lingüística. Sección VIII. Onomástica
  • |
   • V : Sección V. Gramática histórica e historia da lingua
  • |
   • VI : Sección VI. Galego. Sección VII. Romania nova
  • |
   • VII : Sección IX. Filoloxía medieval e renacentista
  • |
   • A : Crítica textual e edición de textos
  • |
   • B : Historia e crítica literarias
  • |
   • VIII : Sección X. Historia de lingüística e da filoloxía románicas. Sección XI. Traballos en curso e programas de investigación nacionais e internacionais
 • Publisher: Fundación "Pedro Barrié de la Maza", A Coruña
 • Publication Year: 1992; 1992; 1993; 1992; 1994; 1994; 1996
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:

Actas do XIX congreso internacional de lingüística e filoloxía románicas, Universidade de Santiago de Compostela, 1989

 • [Book]
 • volumes:
   • I : Sección I. Lingüística teórica e lingüística sincrónica
  • |
   • Índices
 • Publisher: Fundación "Pedro Barrié de la Maza", A Coruña
 • Publication Year: 1997
 • Descriptors: Language:
 • Descriptors: Subject:

Homenaxe a Ramón Lorenzo

 • [Reviewed Book]
 • Publisher: Galaxia, Vigo
 • Publication Year: 1998
 • Descriptors: Subject:
 • Reviews:
   • Madrygal : revista de estudios gallegos Date: 1999
  • |
   • Beiträge zur Namenforschung. N.F Date: 2000